آهای خبر
صفحه اصلی جستجو خبر درباره ما خبرهای امروز لیست سایت های تحت پویش

آهای خبر یک پویشگر خبر فارسی است که جدیدترین خبر های بیش از 500 پایگاه اینترنتی  را جمع آوری نموده و در اختیار کاربران قرار می دهد . این خبر ها بدون دخالت انسانی جمع آوری می گردد و آهای خبر  در قبال صحیح بودن انها هیچ گونه مسئولیتی ندارد . تیتر هر خبر بیانگر موضوع و اهمیت و اشاره به مهم بودن ان می کند، آهای خبر با الگریتم های مخصوص خود سعی بر آن دارد تا با تحلیل بر روی تیتر خبر ها انها را دسته بندی و در اختیار کاربر  قرا